Застрахователен Брокер, гр. София 1324, ул. "Партений Зографски" № 1, ет. 1.

Застраховки

Гражданска отговорност
Покрива щети – било то имуществени или неимуществени, причинени от притежателя й и свързани с използването /или просто притежаването/ на застрахованото МПС...
Застраховка Автокаско
Застраховка „Каско на МПС” за леки автомобили с български държавни регистрационни номера; от 4.08 % тарифно число за леки автомобили ; 24/7 автоасистанс с карта от СБА; пътна помощ до 150 км...
Застраховки на отговорности
Неин предмет е застраховането отговорността на работодател, в случаи, при които е причинена вреда или вреди на негови подчинени...
Застраховка на имущество
При нас всичко се случва не само лесно и по най-бързия начин, но и при изключително изгодни условия. Не е необходим нито оглед, нито опис или снимка!...
Помощ при пътуване в чужбина
Със сключването на такава застраховка вие си гарантирате използването на висококвалифицирана медицинска помощ...
Пенсионно и здравно осигуряване
С грижа за вашето спокойствие, “Лет Ми Инс Застрахователен Брокер” ООД ви предлага различни видове здравно застраховане...