Застрахователен Брокер, гр. София 1324, ул. "Партений Зографски" № 1, ет. 1.

Пенсионно и здравно осигуряване

Обект на застраховане

С грижа за вашето спокойствие, “Лет Ми Инс Застрахователен Брокер” ООД ви предлага различни видове здравно застраховане, които имат за цел да покрият разнообразни медицински области и са конкретно ориентирани към най-големите здравни потребности на хората.

Защо да се възползвате от тази чудесна възможност?

Здравната застраховка е в състояние да ви осигури необходимата грижа – както на вас, така и на вашето семейство или работници и служители по трудов договор.

Благодарение на здравната застраховка ще имате възможността да се възползвате по-лесно от услугите на различни реномирани лечебни заведения и да получите желаната помощ от висококвалифицирани медицински специалисти в България.

Сключената застраховка е гаранция за качествено и пълноценно медицинско обслужване, което от своя страна ще доведе до бързо възстановяване и разрешаване на възникналите здравословни проблеми.

Здравната застраховка може да бъде сключена в различни варианти – индивидуално, групово или семейно, като тя дава възможност за застраховане както на наши, така и на чужди граждани.

Единственото важно условие е тези граждани да разполагат с постоянен адрес на територията на Република България.

За какъв срок може да се сключи здравната застраховка!

Здравната застраховка се сключва за срок от 12 месеца /1 година/.

Какви застрахователни събития покрива здравната застраховка?

Тя се сключва като превантивна мярка срещу различни рискове, свързани със злополуки и заболявания, както и за да се обезпечи финансово лицето, ползвател на застраховката, в рамките на застрахователния договор и по определени предварително здравни стоки и услуги.

Основни покрития

 • Предпазване от различни заболявания и мерки, включващи дейности по подобряване на здравословното състояние на застрахованото лице, включително профилактични прегледи и лабораторни изследвания. Всичко това има за цел бърза реакция и навременно поставяне на диагноза – нещо, което е от съществено значение за успешното лечение на различните здравословни проблеми.
 • Получаване на извънболнична медицинска помощ, като тук става въпрос за различни необходими изследвания и медицински прегледи, които са условие за прием в съответното болнично заведение.
 • Болнична медицинска помощ – обединява избора на лечебно заведение и подготовката на Вашия престой в него, включително и изготвянето на необходимата документация;
 • Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия – например настаняване в самостоятелна болнична стая с необходимите удобства за по-приятния Ви престой в лечебното заведение и други;
 • Медицински стоки – за получаване обратно на направените от Вас разходи за здравни услуги и стоки (превързочни материали, медикаменти и консумативи) до посочения в договора Ви лимит за здравно осигуряване.
 • Дентална помощ – включва обстоен първоначален профилактичен преглед, последваща терапевтична дейност, хирургична дейност, ортопедична дейност по лекарско предписание.

Допълнителни покрития

 • Проследяване на бременност;
 • Раждане;
 • Избор на екип и/или лекар;
 • Медицински консумативи при хирургични операции.

ПО КАКЪВ НАЧИН СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОЛЗВАНЕТО НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ

Това може да бъде осъществено по два различни начина.

 1. Абонаментен принцип – при него могат да бъдат използвани само такива лечебни заведения, които са сключили договор със застрахователя. В този случай застрахованото лице има право на безплатни услуги и не дължи никакво заплащане. Необходимо е само да представят на съответният лекар-координатор своята валидна медицинска карта. На базата на това застрахователят само се разплаща със съответното здравно заведение и покрива разходите по лечението.
 2. Възстановителен принцип – той се прилага за останалите случаи, при които застрахованият посещава медицински заведения, които не са включени в списъка на застрахователя. В този случай застрахованото лице е задължено да представи фактури с касови бонове, както и копия на медицинските прегледи/изследвания. За сметка на това на него му се предоставя възможност сам да избере съответното лечебно заведение и лекар.

При сключване на застраховката, всяко лице само избира начина, по който иска да използва съответните здравните услуги. В рамките на договорените лимити всяка една извънболнична или болнична здравна услуга може да се ползва на абонаментен принцип или на принципа на възстановяване на разходите.

Извънболничната и болнична помощ се осъществяват в медицинските центрове, университетски болници и национални центрове, многопрофилни и специализирани лечебни заведения в град София и на територията на страната, в които работят най-добрите и авторитетни професионалисти в различните области на медицинат.

Завеждане на претенция за възстановяване на разходи за здравни услуги и стоки

Начини за завеждане на претенция:

Оnline -Това може да бъде направено Оnline /през личното електронно здравно досие/. В този случай е необходимо да се попълни съответната онлайн форма и да се приложат необходимите сканирани документи.

В Централно управление на Застрахователя – В този случай застрахованото лице трябва да подаде необходимите документи, посещавайки Централното управление на застрахователя.

В Ликвидационен център или офис на Застрахователя – Отново застрахованото лице трябва физически да подаде необходимите документи.

В Централно управление или офис на Брокера – Важат същите условия – подаване на необходимите документи физически.

 Необходими документи за възстановяване на направените разходи:
• Искане за възстановяне на разходи за здравни услуги и стоки по образец на Застрахователя;
• Документи доказващи основанието и размера на предявената претенция и изскванията към тях, описани в Указания за възстановяване на разходи за здравни стоки и/или услуги на застрахователя.

Одобрените суми по заведени претенции се изплащат по банков път.

Безспорни предимства на медицинската застраховка

 • Персонална грижа и внимание;
 • Евтин начин за получаване на бърза и навременна лекарска помощ;
 • Ясен регламент за ползване на услугата;
 • Услугата спестява ценно време на активно заетия човек;
 • Комплексна грижа и персонално отношение при възникнал здравословен проблем;
 • 24/7 медицински асистанс от Call center;
 • Достъп до лечебни заведения с високоспециализирано медицинско оборудване и медицински специалисти за диагностика и лечение в цялата страна;
 • Застрахователно покритие обвързано с индивидуалните Ви потребности на разумна цена;
 • Безкасово обслужване в лечебни заведения, с които Застрахователят има сключен договор;
 • Спестяване на време и финансови средства;
 • Спокойствие и сигурност за решаването на всеки възникнал здравословен проблем.

За да научите повече за здравна застраховка посетете офиса ни или пишете на office@letmeins.com. Експертите ни ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще Ви помогнат да изберете подходящо застрахователно покритие.