Застрахователен Брокер, гр. София 1324, ул. "Партений Зографски" № 1, ет. 1.

Каско на МПС

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО“?

„Автокаско“ е доброволна застраховка, при която срещу платена застрахователна премия, Застрахователят осигурява частична или пълна застрахователна защита ( според договорените условия), както и заплащане на допълнително извършени разходи, в резултат на застрахователни събития, на всички видове сухопътни моторни превозни средства (МПС), като в това число влизат ремаркета и полуремаркета.

Застраховка „Автокаско“ могат да сключат всички собственици или ползватели на технически изправни моторни превозни средства, с валидна българска регистрация.

При специални условия могат да се застраховат и МПС, които не подлежат на регистрация, МПС без регистрационни номера и МПС с чуждестранна регистрация.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО“?

 • Пътни – транспортни произшествия, без значение дали щетите са нанесени по Ваша вина или не;
 • Природни бедствия ( буря, ураган, градушка, удар от мълния и др.);
 • Пожар, умишлен палеж и взрив;
 • Кражба/грабеж на МПС;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Увреждане на МПС в паркирано състояние;
 • Падащи предмети, дървета, сняг;
 • Счупени стъкла и огледала;
 • Срязване или пробиване на гуми;
 • Вреди от животни – нахапване, счупване, деформиране и др. подобни;
 • Авария на водопроводни, канализационни, газопроводни и паропроводни инсталации, които не са част от превозното средство.

Застраховка „Автокаско“ може да включва само някои или всички от изброените покрития, съгласно предпочитанията на клиента и условията, които предлагат различните застрахователни компании.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

 • Кражба на отделни части от МПС, в това число колела, джанти, гуми и тасове; катализатори, гърнета, филтри; волани, табла с уреди, дисплей/и; бордови компютри; електронен управляващ блок; странични огледала; фарове, стопове, мигачи, фарове за мъгла; парктроник/ци; дистроник/ци; камера/и; акумулаторни батерии; ролбар/и, фронтбар/и, степенки, спойлери, предпазни кори, подкалник/ци, броня/и, лайсна/и; стъклочистачки, антени; емблема/и;
 • Тероризъм, войни и стачки;
 • Замръзване на вода или друга течност в системите на автомобила;
 • Химическо, биологическо или радиоактивно замърсяване/заразяване;
 • Неправилна експлоатация, за изпитания, състезания и други подобни дейности, производствен дефект или дефект от лошо качество на ремонта или частите и материалите, самопотегляне или претоварване на МПС;
 • Корозия, изхабяване, износване, изтриване, умора на материала;
 • Кражба на лични вещи или багаж от застрахования автомобил;

НА ТЕРИТОРИИТЕ НА КОИ ДЪРЖАВИ Е ВАЛИДНА ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО“?

Застраховката е валидна за територията на Република България и Държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), като разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнително заплащане на премия, в зависимост от условията на Застрахователя.

Във всички случаи, препоръчваме да се консултирате с представител на „Лет Ми Инс ЗБ“ или да огледате внимателно полицата преди да напуснете страната.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума на автомобила не може да надвишава действителната му стойност (пазарна цена), към датата на сключване на застраховката.

Определя се на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.

При застрахователно събитие се изплаща обезщетение пропорционално на действителната стойност на автомобила към датата на събитието.

КОЛКО ЩЕ СТРУВА? КОГА И КАК ДА ЗАПЛАТЯ?

Цената на премията по застраховка „Автокаско“ зависи от вида, марката и техническите характеристики на превозното средство, предпочитанията Ви за възстановяване на автомобила след застрахователни събития. Определящи могат да бъдат и териториалната валидност, наличие на предходни щети и изплатени такива, както и начините на плащане – еднократно, при сключване на застрахователня договор или разсрочено, макар че много застрахователни компании не променят първоначалната цена при разсрочено плащане.

Застрахователната полица може да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.

ОГЛЕД НА АВТОМОБИЛА

След сключване на застраховката, ако не подновявате текуща полица „Автокаско“ (без прекъсване), в същата застрахователна компания, е необходимо да бъде извършен оглед на автомобила, в център на застрахователя, за да валидирате покритието на полицата. В противен случай застраховката остава неактивна.

Изисква се моторното превозно средство да е в чист вид, при заснемането.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За сключване на застраховка „Автокаско“ е нужно да представите:

Застрахователните компании могат да изискат, при сключването на застраховка Каско, автомобилът да бъде снабден с действаща звукова алармена система и/или имобилайзер, или друго средство за защита, а ако вече има такава, същата да бъде ревизирана в посочен от тях център.

КЪДЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СКЛЮЧЕНА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката може да се сключи в офис на „Лет Ми Инс ЗБ“, на територията на страната или чрез запитване през сайта ни, след запознаване с изискванията на КЗ, на отделните застрахователи и след предоставяне на нужната информация.

ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ:

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката „Автокаско“, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други), ако събитието го изисква;
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
 • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя, без да е отстранена повредата.

При настъпило застрахователно събитие, застрахователят може да изплати обезщетението до 15 работни дни, в зависимост дали сте изпълнили всички изисквания по застраховка „Автокаско“ и сте предоставили нужните документи, които  включват:

 • свидетелството за регистрация на МПС;
 • свидетелство за правоуправление на водача;
 • застрахователната полица;
 • документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др);
 • заявление за изплащане на застрахователно събитие (по образец на застрахователните компании);
 • талон за извършен технически преглед на автомобила – при сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен;
 • банкова сметка на застрахованото лице.

Можете да се свържете със служител на „Лет Ми Инс ЗБ“, за допълнителна информация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Някои застрахователни компании предлагат като допълнение следните платени или безплатни услуги и покрития,  по застраховка „Автокаско“:

 • Пътна помощ при ПТП на територията на Република България;
 • Пътна помощ при техническа повреда на територията на Република България;
 • Автоасистанс за чужбина;
 • Заместващ автомобил;
 • Посещение на мобилна група при ПТП.

Можете да се свържете със служител на „Лет Ми Инс ЗБ“, за допълнителна информация.