Застрахователен Брокер, гр. София 1324, ул. "Партений Зографски" № 1, ет. 1.

За нас

"Лет Ми Инс Застрахователен Брокер" ООД

“Лет Ми Инс Застрахователен Брокер” ООД е осъщественият стремеж, на група доказани професионалисти, за застраховане от ново поколение. Води ни желанието да наложим и надградим работещи световни практики, като подсигурим на клиентите ни не просто обслужване, а решения, пряко обвързани с техните лични и бизнес потребности.

Експертизата на екипа ни обхваща, както сферата на общото, така и на здравното и на животозастраховането. Дейността си упражняваме чрез лиценз за застрахователно посредничество № 735 – ЗБ/ 03.02.2021 г., позволяващ ни да се развиваме не само на територията на Република България, а и на тази на ЕС.

…Стремежът ни към иновативен подход, комбиниран със задълбочени познания в областта на застраховането, гарантират на клиентите ни отговорно отношение и индивидуален подход.

Ние Ви предлагаме

  • Да анализираме внимателно Вашите нужди;
  • Да предоставим адекватна защита на Вас, Вашето семейство, имущество и бизнес;
  • Да сме винаги на разположение;
  • Да Ви осигурим оферти с най-добро съотношение между качество и цена;
  • Да комуникираме с Вас адекватно и ефективно;
  • Да Ви информираме за новостите на пазара.

Лет Ми Инс

Разбираме, че времето Ви е ценно! Инвестирайте го разумно, като ни позволите професионално да оценим рисковете във Вашето ежедневие или бизнес, осигурявайки Ви спокоствие при планирането на бъдещето.